Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
Aktualności
Warszawiacy mogą odzyskać pieniądze
Powrót do: Strona główna

 

Jeśli NSA utrzyma w mocy unieważnienie stołecznej uchwały śmieciowej, skłoni to Warszawę do dobrowolnego wykonania wyroku – ocenia radca prawny Hubert Pochylski z kancelarii Parchimowicz i Kwaśniewski Sp. p.
Kancelaria reprezentowała przed warszawskim WSA spółdzielnię mieszkaniową w sprawie o unieważnienia stołecznej uchwały śmieciowej. Sąd częściowo ją unieważnił.
Co przeważyło?
Rozpoznając skargę spółdzielni mieszkaniowej RSM Praga, WSA w Warszawie zwrócił uwagę, że uchwała śmieciowa z
12 grudnia 2019 r. przyjęła dla gospodarstw domowych dwie różne stawki opłat za śmieci, w zależności od tego, czy gospodarstwo domowe znajduje się w domu jednorodzinnym, czy w budynku wielolokalowym. Tymczasem art. 6j ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwalał Radzie m. st. Warszawy na przyjęcie wyłącznie jednej stawki opłat za śmieci od gospodarstwa domowego. Tak przepis ustawy odczytał już Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 sierpnia 2020 r. (II FSK 2113/19), w którym wskazano, że „w przypadku metody od gospodarstwa domowego powinna być uchwalona jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami”. Użyte w ustawie sformułowanie „jedna stawka” wyklucza możliwość różnicowania stawki, bo to prowadzi do ustalenia dwóch lub więcej stawek, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią tego przepisu. Rada m.st. Warszawy przyjęła zatem stawki niezgodnie z przywołanym przepisem, co słusznie skłoniło WSA w Warszawie do stwierdzenia nieważności przepisów wprowadzających stawki. W tym kontekście niezrozumiałe są wypowiedzi stołecznych urzędników, którzy mówią o zaskoczeniu wyrokiem i problemie ustrojowym.Unieważniona uchwała obowiązuje do 1 kwietnia 2021 r.
Warszawiacy nie muszą płacić za śmieci?
Nie, 1 kwietnia wchodzą w życie uchwały śmieciowe przyjęte przez Radę m.st. Warszawy w październiku i listopadzie 2020 r. Uchwały te uzależniają wysokość opłat za śmieci od zużycia wody, co dla zdecydowanej większości gospodarstw domowych w Warszawie będzie równoznaczne ze znacznym wzrostem opłat za śmieci. Według szacunków spółdzielni mieszkaniowej RSM Praga, średni wzrost opłat wyniesie blisko 35 proc., a biorąc pod uwagę podwyżkę sprzed roku, wzrosną one pięciokrotnie. Uchwały te zostały zaskarżone m.in. przez naszą kancelarię w imieniu spółdzielni mieszkaniowej RSM Praga, inne spółdzielnie oraz prawników Instytutu Ordo Iuris. Mamy nadzieję, że WSA w Warszawie dostrzeże przesłanki stwierdzenia nieważności także tych uchwał.
Jeśli NSA utrzyma w mocy unieważnienie, mieszkańcy mogą domagać się zwrotu pieniędzy?
Utrzymanie w mocy przez NSA wyroku WSA w Warszawie spowoduje specyficzny stan prawny. Unieważnione przepisy będą traktowane tak, jakby nigdy nie zostały uchwalone. Będzie to oznaczać, że m.st. Warszawa przez wiele miesięcy pobierało od warszawiaków opłaty za śmieci w danej wysokości bez podstawy prawnej. Uważam jednak, że zamiast zwracać warszawiakom nienależne opłaty za śmieci, miasto będzie wolało je zaliczyć na poczet przyszłych opłat za śmieci. W każdym jednak przypadku w budżecie m.st. Warszawy pojawi się ogromna dziura.
Czy konieczny będzie do tego jakiś wniosek?
Jeżeli Warszawa nie będzie chciała dobrowolnie zwrócić nienależnych opłat za śmieci, to konieczne będzie wystosowanie wezwania do zapłaty. Jeżeli wezwanie nie przyniesie skutku, konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową. Wydaje się jednak, że widmo tysięcy postępowań sądowych o zwrot nienależnych opłat i związanych z tym kosztów skłoni Warszawę do dobrowolnego wykonania prawomocnego już wtedy wyroku. Warszawiacy będą mogli domagać się zwrotu nienależnych opłat za śmieci za czas, w którym wnosili opłaty na podstawie uchwały śmieciowej z 12 grudnia 2019 r., tj.
od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2021r.

                                                                                                                 

                                                                                                                    Źródło: Rzeczpospolita Nr 56 (11907)

Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer