Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
Aktualności
Tłumy ruszą po dowody
Powrót do: Strona główna

Rozpoczęły się przetargi na zakup sprzętu do pobierania odcisków palców, co jest konieczne, by niedługo można było wyrabiać dowody osobiste już w nowej postaci.

Dziś wnioski o wydanie nowego dowodu, jeśli stary np. stracił ważność, można składać także online. Jednak sytuacja diametralnie się zmieni od sierpnia, kiedy wejdą ostrzejsze unijne regulacje dotyczące nowo wyrabianych dokumentów – odtąd w każdym dowodzie będą musiały figurować odciski palców. Już teraz trwają przygotowania, by na czas wyposażyć urzędy w sprzęt – skanery odcisków palców wraz z licencjami, i laptopy dla gmin, które „pilotują” wnioski. „Obecnie trwają procedury zakupowe w celu wyposażenia urzędów w niezbędny sprzęt umożliwiający pobranie i weryfikację odcisków palców dla gmin miejskich do obsługi dowodów w miejscu pobytu obywatela” – potwierdza nam Wydział Promocji Polityki Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2 sierpnia wniosek o nowy dowód będzie można złożyć tylko osobiście w urzędzie. W warstwie elektronicznej dowodów będą bowiem odciski palców, a w graficznej – tak jak kiedyś, podpis właściciela (to wymóg unijnego rozporządzenia z 20 czerwca 2019 r.). Po to, by zmniejszyć ryzyko fałszerstwa. Już dziś wiadomo, że będzie to wyzwanie dla urzędów, które w pandemii pracują na zwolnionych obrotach. Tylko w sierpniu – jak podaje nam KPRM – ważność straci 134 tys. dowodów. W kolejnych miesiącach skala będzie co najmniej podobna, więc do końca roku tylko z tego powodu do urzędów ruszy łącznie kilkaset tysięcy osób (nie licząc tych, którzy będą musieli wyrobić sobie nowy dokument, bo stary im np. skradziono czy po ślubie zmienili nazwisko). Do urzędów ruszą tłumy – bo odtąd tryb online ograniczy się tylko do wąskiego grona. „Z uwagi na konieczność pobrania odcisków palców oraz wzoru podpisu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie składany osobiście w siedzibie organu gminy. Tylko dla osób do 12. roku życia będzie można złożyć wniosek elektronicznie” – przyznaje KPRM. Sprzęt zostanie zakupiony centralnie, do urzędów trafi od kilku do kilkunastu kompletów. – Spodziewamy się, że około dziesięciu urządzeń otrzymamy w maju, czerwcu – mówi Jakub Fiałek z Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów. Odciski palców będą pobierane podczas składania wniosku o dowód. Tylko wyjątkowo, np. ze względu na chorobę czy niepełnosprawność, przyjęcie wniosku, pobranie odcisków palców, a potem wydanie dowodu odbędzie się „w miejscu pobytu tej osoby” – odpowiada nam KPRM. Pandemia już teraz zahamowała tempo wydawania dokumentów. O ile w 2019 r. jednego dnia składało się wniosek, a dowód odbierało nawet po kilkunastu dniach – o tyle teraz w większości urzędów są zapisy na wizytę (na termin czeka się średnio kilkanaście dni), a dowód odbiera się do miesiąca. Aby przyspieszyć tempo, został udostępniony „Kreator zdjęć do dowodów osobistych” (PhotoAiD) powstały w efekcie rozmów z Ministerstwem Cyfryzacji, w ramach projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości („Bon na Innowacje”.). Kreator, z którego do końca marca można korzystać bezpłatnie, pozwala zrobić zdjęcie biometryczne do dowodu w postaci cyfrowej np. telefonem komórkowym, bez chodzenia do fotografa. Wystarczy ustawić się do zdjęcia według instrukcji, a kreator wykadruje zdjęcie, zapisze je we właściwym formacie pliku i ujednolici tło. Około 80 proc. składanych online wniosków o wydanie dowodu osobistego było odrzucanych z powodu złego zdjęcia. Stąd narodził się pomysł opracowania kreatora, a zmotywowały nas ograniczenia związane z pandemią – mówi nam pomysłodawca Tomasz Młodzki, współzałożyciel firmy FunFotos.

Źródło: Rzeczpospolita Nr 28 (11879)

Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer