Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
Aktualności
Telekomunikacja. Maszty mają przestać straszyć.
Powrót do: Strona główna

Każdy będzie mógł sprawdzić w internecie, jaki wpływ na jego nieruchomości mają maszty telefonii komórkowej znajdujące się w bliskim sąsiedztwie.

Takie rozwiązania zawiera nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, czyli tzw. megaustawa. Prawdopodobnie wejdzie ona w życie na początku listopada. Obecnie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Ustawa wprowadza zmiany do prawa ochrony środowiska oraz budowlanego. Wynika z nich, że pomiary pola elektromagnetycznego (PEM) będą przeprowadzane przed, a nie – jak dziś – po uruchomieniu stacji bazowej telefonii komórkowej. Obejmą one stację jako całość oraz urządzenia emitujące pole, tj. anteny (maszty), które budzą największe obawy. Nowe przepisy zwiększają uprawnienia mieszkańców. Pomiary pól elektromagnetycznych będą przeprowadzane na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła zmiana istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkująca zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia. Doprecyzowano również pojęcie „miejsca dostępnego dla ludności”. Jednoznacznie przesądzono, że miejsca takie ustala się według istniejącego, a nie potencjalnego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości na dzień dokonywania kwalifikacji określonego przedsięwzięcia, np. budowy stacji bazowej. Nowe przepisy przewidują, że jednym z elementów zgłoszenia instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, będzie sprawozdanie z wykonanych pomiarów pól elektromagnetycznych. Do prawa ochrony środowiska wprowadzono też uregulowania karne. Grzywna będzie grozić w dwóch przypadkach. Po pierwsze, za nieprzekazanie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku w określonym terminie. Po drugie, w wypadku eksploatacji instalacji, w której stwierdzono przekroczenie w miejscach dostępnych dla ludności dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Ministerstwo Cyfryzacji chce również uruchomić system teleinformatyczny SI2PEM. Będzie w nim gromadzić wyniki wszystkich pomiarów poziomu pola elektromagnetycznego. Każdy uzyska dostęp do bezpłatnej strony internetowej, na której sprawdzi poziom pola w dowolnym miejscu w Polsce. Strona będzie gotowa już za rok. W prawie budowlanym zmieni się też definicja tymczasowego obiektu budowlanego. Będzie uwzględniać w przykładowym wyliczeniu takich obiektów także przenośne wolnostojące maszty antenowe. – Niestety, nowela nie rozwiązuje wszystkich problemów. Może warto ją doprecyzować. Dziś prawo budowlane dopuszcza montowanie na obiektach budowlanych urządzeń do 6 metrów bez załatwiania formalności budowlanych. Dotyczy to również masztów telefonii komórkowej – mówi Mariola Berdysz, dyrektor fundacji Wszechnica Budowlana.

 

Źródło: Rzeczpospolita 216 (11459)

Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer