Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
Aktualności
Sanepid ma prawo wejść do lokalu
Powrót do: Strona główna

Gromadzenie odpadów w mieszkaniu może być zagrożeniem dla innych mieszkańców bloku. Dlatego inspektor powinien to sprawdzić.
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (Sygn. akt: II OSK 1940/180) na korzyść spółdzielni mieszkaniowej, która miała problem z jedną z mieszkanek. W swoim lokalu gromadziła różne śmieci. Z tego powodu w całym budynku unosił się fetor. Pojawiły się też gryzonie. Inni mieszkańcy zaczęli protestować. Żądali od spółdzielni, by zrobiła porządek. Władze spółdzielni wystąpili m.in. do powiatowego inspektora sanitarnego. Chciały, by sprawdził mieszkanie, czy rzeczywiście odpady mogą być zagrożeniem dla zdrowia innych mieszkańców bloku. Ale sanepid odmówił przeprowadzenia kontroli. Tłumaczył, że przepisy na to nie pozwalają. Inspektor ma prawo wstępu do mieszkań, gdy występuje podejrzenie lub stwierdzenie choroby zakaźnej, zagrożenie zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.Tymczasem do urzędu nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące zachorowań wśród mieszkańców. Nie mógł więc złożyć wizyty problematycznej mieszkance bloku wielorodzinnego. Spółdzielnia odwołała się do wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Ten utrzymał decyzję powiatowego inspektora w mocy. Wówczas wystąpiła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. W skardze tłumaczyła, że z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jasno wynika, że powinna ona skontrolować mieszkanie. Celem powołania tej instytucji jest m.in. zapobieganie chorobom, w tym zakaźnym, i innym powodowanym warunkami środowiska. Należy do niej też kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące m.in. utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.WSA uwzględnił skargę. Według niego sanepid kontroluje m.in. przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. A przypadek tego typu naruszeń miał właśnie miejsce. Ostatecznie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyniku skargi kasacyjnej sanepidu. NSA nie uznał jednak racji inspekcji i oddalił skargę. Zdaniem sądu państwowy inspektor sanitarny jest właściwy do kontrolowania, czy właściciel mieszkania utrzymuje ten lokal w stanie wykluczającym zagrożenie chorobami zakaźnymi.

                                                         Źródło: Rzeczpospolita Nr 138 (11684)

Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer