Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
Aktualności
Najem krótkoterminowy wypacza wspólnoty
Powrót do: Strona główna

W wielu blokach rządzą pełnomocnicy właścicieli mieszkań, a ci ostatni w ogóle nie interesują się swoją własnością.

Dzieje się tak, ponieważ coraz więcej mieszkań kupuje się tylko na lokatę kapitału, a następnie wynajmuje za pośrednictwem firm, które się w tym specjalizują. Taka firma dostaje pełnomocnictwo od właściciela mieszkania i robi, co chce. Często nie interesują się bieżącymi sprawami wspólnoty mieszkaniowej. Jej pracownicy nie przychodzą na zebrania. Rolą takiej firmy jest bowiem zarabianie na najmie. Cierpią na tym właściciele lokali, którzy mieszkają w budynku na stałe. Trudno im bowiem dobrze zarządzać budynkiem. A przeprowadzenie remontu czy ustalenie wysokości zaliczek bywa nie lada wyzwaniem. Niezbędne są bowiem uchwały. Decyzje we wspólnocie podejmują właściciele albo ich pełnomocnicy. Jeżeli większość przyjdzie na zebranie, to uchwałę uda się podjąć, a brakujące głosy można później pozbierać np. drogą korespondencyjną – tłumaczy Jacek Łapiński, zarządca nieruchomości. – Gorzej, gdy nie ma odpowiedniej frekwencji na zebraniu, a tak niestety zdarza się bardzo często. Wtedy jest źle – podkreśla. Jedynym wyjściem z sytuacji jest wówczas pomoc sądu. Na wniosek wspólnoty mieszkaniowej może on ustanowić zarządcę przymusowego. Jest to jednak droga przez mękę. Dlatego w praktyce bardzo rzadko do tego dochodzi. Mało komu bowiem udaje się przebrnąć przez proceduralne wymogi. Niektóre wspólnoty tworzą regulaminy lub statuty. Mają charakter prawa wewnętrznego wspólnoty. Właściciele powinni się do niego stosować. Jeżeli tego nie robią, naruszają w sposób rażący lub uporczywy porządek domowy. Wspólnota może żądać sprzedaży lokalu na licytacji. Ale w praktyce rzadko z tego uprawnienia korzysta. Taką uchwałę z zakazem najmu właściciel może próbować podważyć w sądzie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to się uda. Dlaczego? Okazuje się, że najem krótkoterminowy lokali może być uznany za zmianę sposobu użytkowania lokalu, a to wymaga załatwienia formalności budowlanych i zgody wspólnoty. Jedna z krakowskich wspólnot mieszkaniowych przyjęła regulamin porządku domowego. Przewidywał on m.in., że jeżeli z mieszkania dłużej niż siedem dni za zgodą właściciela korzysta inna osoba, to ma on obowiązek podać zarządowi jej numer telefonu. Inaczej ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody mogące wyniknąć z braku takiej informacji. Właściciele przyjęli też uchwałę zabraniającą najmu krótkoterminowego, w tym o charakterze hotelowym, działalności rozrywkowej, produkcyjnej oraz hodowli zwierząt. Wspólnota mieszkaniowa przegrała. Sąd Apelacyjny w Krakowie przesądził, że wspólnota ma prawo sprzeciwiać się zmianie przeznaczenia części wspólnych nieruchomości. A najem krótkoterminowy jest świadczony w lokalu, a nie w częściach wspólnych nieruchomości. Nie wolno go więc zakazywać w uchwale.

 

 

                                                                                                              Źródło: Rzeczpospolita Nr  224(11467)

Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer