Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
Aktualności
Kolejne zmiany w przekształceniu użytkowania wieczystego
Powrót do: Strona główna

Sejm uchwalił 16 maja br. kolejną – już trzecią – zmianę dotyczącą przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Tym razem w rządowej nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości przewidziano m.in, że w przypadku sprzedaży lokalu, to notariusz wystąpi do urzędu gminy o wydanie stosownego zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność i przekaże je nabywcy. Co prawda takie zaświadczenie według Krajowej Rady Notarialnej nie jest potrzebne (…), ale przyda się chociażby w sądowym wydziale wieczystoksięgowym.

Projekt modyfikuje również pojęcie „cel mieszkaniowy”. Do tej pory przekształceniu ulegały grunty pod budynkami mieszkalnymi i infrastrukturą towarzyszącą, którą nie są np. pawilony handlowe. Nowe przepisy przewidują, że do przekształcenia dojdzie także wtedy, gdy prócz budynków mieszkaniowych na gruncie znajdują się też inne lokale (np. handlowe), których łączna powierzchnia nie przekracza 30 proc. powierzchni użytkowej wszystkich budynków na gruncie.

Nowe przepisy to również nowe stawki bonifikaty w opłacie przekształceniowej dla niepełnosprawnych, inwalidów wojennych, kombatantów czy rodzin posiadających Kartę dużej Rodziny. Przepisy oczekują na podpis prezydenta RP.

 

                       

                                                                                  Źródło: Wspólnota Mieszkaniowa 6/2019

 

Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer