Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
Aktualności
Ekstradopłaty do czynszu
Powrót do: Strona główna

MIESZKAŃCY - o ekstradopłaty do czynszu ubiega się niewielu

Najemcy, którzy z powodu pandemii mają problemy z zapłatą czynszu, mogą już liczyć na wsparcie finansowe. Środki wypłacą gminy.

Do urzędów miast i miejskich ośrodków pomocy społecznej wpływają pierwsze wnioski o dopłatę do czynszu. Nie ma ich jednak zbyt wiele, choć w niektórych urzędach zainteresowanie nimi jest spore. Mieszkańcy dopytują się, jak mogą skorzystać z tego rodzaju pomocy. Dopłata to nowy rodzaj wsparcia finansowego dla najemców mieszkań poszkodowanych przez Covid-19. Najemca ma wykazać, że w ostatnich trzech miesiącach jego średni miesięczny dochód był o co najmniej 25 proc. niższy w porównaniu z 2019 r., a także – że wynajął mieszkanie przed 14 marca 2020 r. Rząd chce, by najemca otrzymywał maksymalnie 1500 zł na pokrycie do 75 proc. miesięcznego czynszu.Taka dopłata ma przysługiwać przez pół roku, czyli przez taki okres, przez jaki obowiązuje dodatek mieszkaniowy. Odpowiedzialnością za wypłatę tych środków obarczono gminy. Przepisy w tej sprawie weszły w życie 5 stycznia br. Do wszystkich urzędów dzielnicowych wpłynęło kilkanaście wniosków, które są aktualnie weryfikowane – żadna decyzja nie została jeszcze wydana – mówi Karolina Gałecka z warszawskiego ratusza. W Krakowie do 29 stycznia br. zostało złożonych sześć wniosków, w Gdańsku – siedemnaście, w Łodzi – siedem, w Lublinie – jeden. Pierwsze wnioski są procedowane również w Białymstoku. Nie było jeszcze żadnego w Zakopanem. W Gdyni również nie wpłynął jeszcze żaden wniosek, choć zainteresowanie dopłatami jest spore. Odbieramy dziennie około dwudziestu telefonów z pytaniami o to nowe świadczenie – wyjaśnia Agata Grzegorczyk z Urzędu Miasta w Gdyni. Do tej pory też jeszcze żadne miasto, z którym rozmawiała „Rzeczpospolita”, nie wydało decyzji przyznającej dopłatę. Obecnie decyzje w tych sprawach nie są wydawane. Pierwsze wypłaty dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu, będą mogły być realizowane od 5 marca 2021 r. – tłumaczy Katarzyna Ciepłucha-Malanowska, p.o. zastępcy dyrektora, Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi. Nowe przepisy przewidują, że środki na wypłatę dopłaty samorządy mają dostać od rządu z funduszu covidowego. I choć w trakcie prac nad przepisami dotyczącymi tych dopłat pojawiały się obawy, czy rząd będzie przekazywał je na czas, to teraz tego typu obaw już nie ma. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia i współpracę z wojewodą w zakresie wypłaty dodatków energetycznych, wydaje się, że nie będzie opóźnień w przekazywaniu środków – uważa Karolina Gałecka. Włodzimierz Słomczyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem, jest bardziej ostrożny. Trudno oceniać z góry, dotychczas na świadczenia finansowane z budżetu państwa raczej terminowo otrzymywaliśmy środki. Gorzej jest z ich wysokością. Gminy od wielu lat dokładają z własnych budżetów np. do kosztów realizacji świadczeń rodzinnych, chociaż jest to zadanie rządowe zlecone gminom i koszty obsługi powinny być finansowane w 100 proc. przez zlecającego, czyli z budżetu państwa – wyjaśnia Włodzimierz Słomczyński. Samorządy uważają również, że tego typu wsparcie jest potrzebne. Przepisy jednak obowiązują zbyt krótko, by je jednoznacznie ocenić.Nowe przepisy mogą przyczynić się do wsparcia mniej zamożnych gospodarstw domowych najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii, w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w okresie występowania skutków epidemii Covid-19. – przyznaje Justyna Góźdź z Urzędu Miasta w Lublinie.

Rząd postanowił również wprowadzić zmiany do ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Próg dochodowy będzie liczony od kwoty netto (czyli „na rękę”), a nie, tak jak dotychczas, od dochodu ubruttowionego – czyli po odliczeniu m.in. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. A podstawą do ustalenia progu dochodowego na potrzeby ustalenia prawa do dodatku będzie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, a nie dotychczasowy wskaźnik, tj. kwota najniższej emerytury.

                                                                                         Źródło: Rzeczpospolita Nr 25 (11876)

 

Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer