Logowanie
Panel klienta
 •                                         ZEST
  profesjonalnie i komplesowo dla Twojej nieruchomości
 • Dział Techniczny: 787 613 597, Eksploatacja: 696 474 092, Telefon alarmowy: 696-474-129
 • Informacje o trwających konkursach na roboty dla Wspólnot w zakładce Aktualności
Aktualności
Będzie powszechne przekształcenie gruntów - taka jest propozycja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Powrót do: Strona główna

Chodzi o projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Przewiduje on, że od 1 lipca tego roku właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, a także właściciele lokali użytkowych, w tychże budynkach, uwłaszczą się na użytkowaniu wieczystym. Pierwotnie projekt miał wejść w życie 1 stycznia 2017r. Przeciągnęły się jednak nad nim prace. Aktualnie prace nad projektem toczą się w Komitecie Stałym Rady Ministrów.

Na zmianach skorzystają nie tylko właściciele mieszkań, ale i lokali użytkowych. Proponowane przekształcenie nie dotyczy natomiast działek wykorzystywanych do prowadzenia działalności komercyjnej. W ich przypadku uwłaszczenia nie będzie.

Projekt przewiduje, że właściciele lokali, którzy staną się właścicielami gruntu, będą urzędom gmin(miejskim) lub powiatowym wnosić przez 33 lata opłatę przekształceniową. Roszczenie z tego tytułu na rzecz gminy (powiatu) będzie widniało w księdze wieczystej lokalu. Opłata przekształceniowa wyniesie tyle, ile roczna opłata z tytułu użytkowania, jaką wnosił użytkownik wieczysty w dacie wejścia w życie przepisów. Tak jak w przypadku rocznej opłaty będzie się ją wnosiło do końca marca danego roku. Natomiast nie będzie już aktualizacji rocznych opłat. Opłata przekształceniowa będzie jedynie waloryzowana wskaźnikiem GUS nie częściej niż co trzy lata. Osobom, które się uwłaszczą, samorządy i starostwa wydadzą zaświadczenia. Taki dokument potwierdzi fakt przejścia na własność udziału w użytkowaniu wieczystym. Za wydanie zaświadczenia trzeba będzie zapłacić 50zł opłaty skarbowej. Władze gminne i powiatowe mają mieć na wydanie zaświadczeń dziewięć miesięcy od daty wejścia w życie nowych przepisów.

 

Źródło: Rzeczpospolita nr 91 (10729), art. „Właściciel sklepu zostanie właścicielem gruntu”.

Zest
Firma godna zaufania

„Łatwiej odbudować zburzone miasto niż odbudować zaufanie” (cyt. Karol Bunsch) Dlatego, w naszej pracy, tak istotnym jest budowanie właściwych relacji z mieszkańcami obsługiwanych nieruchomości. Mamy świadomość, że nieruchomości to nie tylko budynki i grunty to także a może przede wszystkim ludzie, i że to na ich zadowolenie i zaufanie codziennie pracujemy. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest najwyższa jakość świadczonych usług oraz dążenie do wypracowania własnego, charakterystycznego stylu zarządzania, którego rezultatem ma być pełne zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania Wspólnoty.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa zaówno ludzi jak i powierzonych nam nieruchomości;
 • przygotowaniu indywidualnych planów finansowych dla Wspólnot w oparciu o gruntowną analizę przychodów i ponoszonych kosztów;
 • pozyskiwaniu alternatywnych zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w aspekcie całokształtu potrzeb jak i konkretnych celów;
 • dynamicznym podejmowaniu całego spektrum działań, których rezultatem na być utrzymanie lub podnoszenie wartości nieruchomości;
 • poszukiwaniu alternatywnych i niestandardowych rozwiązań;
 • orientacji na Klienta oraz budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji;

Codzienna praca na rzecz mieszkańców i ich nieruchomości w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem ludzi ją wykonujących dała Spółce ZEST bezcenny kapitał jakim jest zaufanie naszych Klientów.

D l a c z e g o   m y ?
Sprawdź
wersja na komputer